Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Payrolling houdt in dat uw schoolbestuur zelf (eventueel met behulp van een werving- en selectiebureau) een voor u geschikte medewerker zoekt. De medewerker in kwestie is vaak al bekend bij uw schoolbestuur en mogelijk zelfs al voor bepaalde tijd bij u werkzaam.

In veel gevallen wordt payrolling in het onderwijs gebruikt om verplichtingen aan een werknemer te voorkomen.

Door payrolling komen de financiële en juridische verplichtingen, die vaak verbonden zijn bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, niet (meer) voor rekening van uw schoolbestuur. Dit is ook het verschil met een uitbesteedde salarisadministratie.

Als opdrachtgever blijft u de belangrijke kernzaken zelf bepalen, zoals het werven en selecteren van werknemers, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen de school van belang zijn.

Voor u spelen er drie relevante risico’s:
  • Het risico van opvolgend werkgeverschap
  • Inlenersaansprakelijkheid
  • Onderscheid tussen uw werknemers en de payroll-medewerkers

Het door ons gehanteerde tarief is ook afhankelijk van de fase waar de payroll-medewerker in zit.
Hoe langer een medewerker in dienst is bij de payrollorganisatie, hoe meer rechten er opgebouwd worden en hoe duurder hij wordt voor u als opdrachtgever. Dit heeft te maken met de fasesystematiek van de ABU CAO.

Op het moment dat een payroll-medewerker ziek is geworden zijn er, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die met hem is aangegaan, verschillende mogelijkheden.