Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Steeds meer besturen zullen in de nabije toekomst genoodzaakt zijn over te gaan tot drastische herschikking van hun middelen.
Deze besturen moeten in staat worden gesteld om te gaan met de onzekere factoren in de onderwijswereld zoals leerlingenkrimp, ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, veranderingen in de huisvestingskosten, experimenten met onderwijstijden en onderwijssoorten en alle andere mogelijke ontwikkelingen.
De oplossing voor meerdere van deze problemen is het creëren van een flexibele personeelsschil.
Om die reden biedt Akorda Onderwijsdienstverlening de mogelijkheid van payrolling tegen zeer aantrekkelijke tarieven aan!

Payrolling zonder instroomtoets Participatiefonds

Door middel van onze payroll diensten bieden wij u de nodige flexibiliteit, de expertise van de goede administratie en de mogelijkheid om vrij te kiezen vanuit het personeel die u op een bepaald moment aanspreekt.

Hoe gaat payrolling met Akorda Onderwijsdienstverlening in zijn werk?
  • U werft en selecteert zelf het personeel
  • Per personeelslid kiest u voor bijzondere opties zoals de pensioenregeling, vervanging bij ziekte etc.
  • Afhankelijk van de door u gekozen opties wordt het tarief bepaald
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.