Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Het door ons gehanteerde tarief is ook afhankelijk van de fase waar de payroll-medewerker in zit.
Hoe langer een medewerker in dienst is bij de payrollorganisatie, hoe meer rechten er opgebouwd worden en hoe duurder hij wordt voor u als opdrachtgever. Dit heeft te maken met de fasesystematiek van de ABU CAO.
In de ABU CAO wordt gewerkt met drie fases (A, B en C). Instroom in die fases is afhankelijk van de vraag of sprake is van opvolgend werkgeverschap en dus of de desbetreffende medewerker aansluitend daarvoor bij uw schoolbestuur in dezelfde functie heeft gewerkt.

Fase A start vanaf de eerste werkdag van de payroll-medewerker. De duur van fase A is 78 daadwerkelijk gewerkte weken. Achttien maanden dus.
Wanneer een werknemer 26 weken lang het werk heeft onderbroken, begint de telling van fase A opnieuw. De niet gewerkte weken tellen niet mee in de telling. De vakanties tellen dus ook niet mee.
Het aantal payrollovereenkomsten dat aangeboden mag worden is in deze fase onbeperkt. In fase A mag het uitzendbeding worden toegepast (waardoor de payrollovereenkomst met inachtneming van een geringe opzegtermijn van rechtswege eindigt wanneer de opdracht eindigt).

Fase B start direct aansluitend na afloop van fase A. De duur van fase B is twee jaar (24 maanden).
In fase B mogen er maximaal acht contracten aangeboden worden door de werkgever. Wanneer een werknemer 13 weken niet heeft gewerkt, start de telling in fase B opnieuw.
Wanneer een werknemer 26 weken niet werkt, start de telling bij de start van fase A. Is de onderbreking korter dan 13 weken, dan tellen de niet gewerkte weken wel mee in de telling van fase B.
In fase B mag het uitzendbeding niet worden toegepast. Aan het eind van de overeengekomen periode eindigt het dienstverband van rechtswege. Tussentijds opzeggen in fase B is alleen mogelijk met een ontslagvergunning van het UWV.

Fase C start direct of binnen 13 weken na afloop van fase B. In fase C krijgt de medewerker een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Het uitzendbeding kan niet worden toegepast in fase C. De faseverdeling zorgt ervoor dat u iemand voor langere tijd kunt inhuren zonder dat hij duurder wordt vanwege vaste verplichtingen die aan hem zijn ontstaan.