Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Door payrolling komen de financiële en juridische verplichtingen, die vaak verbonden zijn bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, niet (meer) voor rekening van uw schoolbestuur. Dit is ook het verschil met een uitbesteedde salarisadministratie.
 Door de keuze voor payrolling komen de volgende lasten voor u te vervallen:
  • afhandeling salarisverwerking regulier personeel inclusief afdracht van werkgeverslasten (salaris, pensioen etc.) en het beheer van arbeidsrechtelijke risico’s
  • contracten beheer
  • het verzuimmanagement inclusief poortwachter trajecten
  • de wachtgeldverplichtingen
  • het toezicht op naleving van de vereisten gesteld aan werknemers in het onderwijs zoals Verklaring Omtrent Gedrag