Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Payrolling houdt in dat uw schoolbestuur zelf (eventueel met behulp van een werving- en selectiebureau) een voor u geschikte medewerker zoekt. De medewerker in kwestie is vaak al bekend bij uw schoolbestuur en mogelijk zelfs al voor bepaalde tijd bij u werkzaam.
Een door uw schoolbestuur geworven medewerker komt vervolgens op de loonlijst van de payrollorganisatie, in dit geval Akorda Payroll B.V. of een door ons op te richten samenwerkingsvorm.