Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Als opdrachtgever blijft u de belangrijke kernzaken zelf bepalen, zoals het werven en selecteren van werknemers, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen de school van belang zijn.
Bij u op school verandert er dus niets, u heeft zeggenschap over dat wat nodig is voor het aansturen van uw (ingehuurde) personeel.