Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Voor u spelen er drie relevante risico’s:
  • Het risico van opvolgend werkgeverschap
  • Inlenersaansprakelijkheid
  • Onderscheid tussen uw werknemers en de payroll-medewerkers
Het risico van opvolgend werkgeverschap
Zowel voor u als voor ons, als payrollorganisatie, speelt er het risico van “opvolgend werkgeverschap”.
Van opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer de uitzendkracht aansluitend in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die uitgaande van de verrichte arbeid redelijkerwijs moeten worden beschouwd als elkaars opvolger.
Van “aansluitend” is sprake indien de onderbreking tussen dienstverbanden niet meer is dan 13 kalenderweken. Praktisch gezien gaat het hier om iemand, die bij u werkzaam is als leraar en vervolgens door u via ons als leraar wordt ingehuurd. Deze persoon wordt in dit geval beschouwd als iemand die dezelfde werkgever heeft. Om deze reden is het belangrijk om te weten hoe lang iemand bij u al heeft gewerkt en wanneer hij bij u is gestopt.
Indien iemand bij u al rechten heeft opgebouwd dan nemen wij, als opvolgende werkgever, deze rechten van u over.
Het door ons gehanteerde tarief kan, afhankelijk van de aard van deze rechten, in dat geval hoger zijn. Ook andersom, voor u is het straks mogelijk om een payroll-medewerker, die goed bevalt, van ons over te nemen, maar vanwege opvolgend werkgeverschap kan het zo zijn dat deze medewerker alleen nog maar voor onbepaalde tijd bij u in dienst kan komen.

Inlenersaansprakelijkheid 
Indien wij als payrollorganisatie verzuimen de belastingheffingen te betalen, blijft uw schoolbestuur aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen (door de Belastingdienst aangeduid als “inlenersaansprakelijkheid”).

Onderscheid tussen uw werknemers en de payroll-medewerkers
Uw payroll-medewerkers zullen zo veel mogelijk vergelijkbare arbeidsvoorwaarden hebben als uw werknemers.
Met betrekking tot pensioenopbouw kan er echter worden afgeweken van het (duurdere) ABP- pensioen. Dit is voor u voordeliger maar tegelijkertijd bestaat er een mogelijkheid dat u de verschillen in arbeidsvoorwaarden van werknemers als “onhandig” zult ervaren. Dit geldt temeer omdat er op de payroll-medewerkers een andere (meer flexibele) ABU-CAO.