Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Op het moment dat een payroll-medewerker ziek is geworden zijn er, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die met hem is aangegaan, verschillende mogelijkheden.
  • Ziekte en een payrollovereenkomst met uitzendbeding (fase A met uitzendbeding)
  • Wanneer een werknemer ziek wordt en het uitzendbeding is opgenomen in de payrollovereenkomst, eindigt het dienstverband van rechtswege. Op dat moment gaat de werknemer ziek uit dienst. De werknemer wordt gemeld bij het UWV door ons als payrollorganisatie en heeft recht op een ziektewet uitkering.
  • Ziekte en een payrollovereenkomst zonder uitzendbeding (detacheringsovereenkomst)
  • Wanneer een werknemer ziek wordt en die bevindt zich in fase A zonder uitzendbeding, fase B of fase C, dan dienen wij als payrollorganisatie dus het loon door te betalen aan de werknemer bij ziekte. De opdrachtgever en de payrollorganisatie dienen daarom afspraken te maken over het tarief dat betaald wordt voor de werknemer.
    Er kunnen hier verschillende keuzes worden gemaakt: bijvoorbeeld dat bij ziekte gewoon door het schoolbestuur wordt doorbetaald aan de payrollorganisatie (risico opdrachtgever) of de opdrachtgever heeft bij ziekte geen betalingsverplichting aan de payrollorganisatie (risico payrollorganisatie). Dit laatste wordt dan ondervangen door een structureel hoger tarief. Bovendien kunnen er verzekeringen worden afgesloten.

Vakantie
Indien sprake is van een overeenkomst met uitzendbeding, dan bouwt de medewerker recht op vakantie op. Bij elke volledig gewerkte maand wordt aanspraak op 16 uur vakantie verworven. Hij wordt tevens doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop hij anders normaal zou werken.
In bepaalde gevallen kan de medewerker ook buitengewoon verlof opnemen. Indien de medewerker zonder uitzendbeding werkt, heeft hij verlof op die dagen waarop de school is gesloten door vakantie of feestdagen.

Pensioen
De ABU CAO kent haar eigen pensioenregelingen voor de medewerkers, namelijk het Stipp pensioenfonds die twee soorten pensioen aanbiedt.
Stipp-pensioen is voor u als opdrachtgever goedkoper en kent een basisregeling en een plusregeling. In fase A hoeft de eerste 26 weken geen pensioen te worden afgedragen.
Vervolgens geldt de basisregeling aansluitend vanaf de 1e dag nadat er 26 weken gewerkt is. Als een medewerker hieropvolgend 52 weken via payrolling heeft gewerkt, moet hij aangemeld worden voor de plusregeling.
Wanneer er gekozen wordt voor het ABP pensioenfonds kan de werknemer vanaf dag 1 deelnemen. Deze is echter aanmerkelijk duurder. Akorda streeft er naar om in het vervolg de keuze aan te bieden uit het Stipp-pensioenfonds die de ABU CAO kent en het ABP pensioenfonds.